13 січня 2015

Зоотехнічний облік на кролівницькій фермі


ЗООТЕХНІЧНИЙ ОБЛІК НА КРОЛІВНИЦЬКІЙ ФЕРМІ


Правильний добір і підбір кролів, а отже, і якісне по­ліпшення стада неможливі без відповідного обліку та ведення записів. Без здійснення обліку неможливий також і контроль за виробничою діяльністю ферм. Тому кожний завідуючий кролівницькою фермою, поряд з розв’язу­ванням виробничих питань, повинен вести зоотехнічний облік.
Первинною формою зоотехнічного обліку на кролів­ницьких фермах є комп’ютерна програма складена під специфіку діяльності, вид кролівництва, відповідні графіки, тощо кролівничого господарства. Однак  самим надійним інструментом обліку залишається стара трафаретка, яка «не злетить» при системних збоях комп’ютера, і яка зрозуміла і людині без пізнань інформатики.
 Трафаретку можна зробити з різного матеріалу. Для цієї мети найкраще брати фанеру, картон або залізо. Розмір трафаретки 15 х 20 см. Таку дощечку прибивають на передній стіні клітки — над дверцями. У трафаретці зазначається: порода тварини, стать, жива вага, рік народження тварини, у самок — дати окролів та парувань, кількість народжених кроленят, залишених і відсаджених, номер самця, прикріпленого до самки.
На трафаретках самця зазначається рік народження, жива вага, номери покритих самок. Записи на трафарет­ках треба вести акуратно і чітко.
Усі відомості, занесені кролівником на трафаретку, переписуються у виробничо-зоотехнічний журнал — що­денник завідуючого фермою.
Крім щоденника, на кролефермах мають бути книги племінних записів, куди заносяться дані, вказані в журналі, і, крім того, відомості про походження тварини, її бонітувальні дані і виробничі показники.
Зразки трафареток самок і самців, а також молодняка можна отримати від нас.

     У графі «Парування» записують усі покриття самки. Якщо при контрольному паруванні самка приймає самц
зоотехнічний облік на кролівницькій фермі

я, то в попередньому записі зазначають «не покрита».
     У графі «Результати покриття» записують живонароджених кроленят, мертвонароджених або яловість самки.
    На другому боці трафаретки кролівник повинен записувати такі дані, як, наприклад, усі випадки захворювання тварини, негативний результат парування та ін. Усі дані, зазначені в трафаретці, повинні бути занесені і в індивідуальні картки тварин. Такі показники, як жива вага дорослої тварини, заносять у журнал обліку живої ваги тварин, а показники живої ваги молодняка записують у журнал молодняка.
    Кролі виробничого стада, а також і молодняк, що залишається на плем’я, таврують спеціальними щипцями з голчастими номерами, якими наколюють вухо. Перед клеймуванням вухо треба протерти ваткою, змоченою в спирті. Після наколювання у вухо добре втирають голландську сажу, розтерту в спирті до густої маси (сажу можна взяти з закопченого скла або з димаря). В еко-кролівництві застосовують безболісне таврування.

    У племінних господарствах прийнято ставити два клейма. На правому вусі ставлять порядковий номер при народженні. Порядкові номери починаються щороку з першого номера. На лівому вусі перша цифра означає місяць народження кроля, а дві інші — останні цифри року народження. Так, наприклад, номер 350 означає, що кріль народився в березні 1950 р.