Племінна робота в кролівництві


ПЛЕМІННА РОБОТА В КРОЛІВНИЦТВІ ЗАВДАННЯ ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ


При розведенні кролів, як і інших тварин, поряд із збільшенням поголів’я тварин необхідно проводити і якісне їх поліпшення.
Успішно здійснювати завдання, що стосуються розвитку шкуркового і пухового кролівництва, можливо лише при правильному використанні законів мінливості та спадковості. Вчення Мічуріна та його послідовників розкриває можливості використання цих законів для створення нових порід і форм тварин.
ПЛЕМІННА РОБОТА В КРОЛІВНИЦТВІ

Розроблена Мічуріним теорія спрямованої мінливості дозволяє за допомогою виховання, добору та підбору і схрещування найшвидше і найефективніше створювати нові породи тварин і сорти рослин.
Правильно організована і систематично здійснювана племінна робота в кролівництві повинна включати комплекс таких основних заходів:
1.         Спрямований вплив на організм тварини створенням відповідних умов годівлі, утримання та догляду з урахуванням біологічних особливостей кролів і бажаних продуктивних якостей.
2.         Систематичний добір і підбір пар при схрещуванні, які сприяють закріпленню та розвиткові бажаних спадкових і продуктивних якостей кролів.
3.         Спрямоване виховання молодняка.
На товарних фермах шкуркових порід кролів племінна робота має бути спрямована на збільшення розміру та поліпшення якості шкурок, підвищення живої ваги кролів, збільшення плодючості.
Основні завдання племінної роботи на кролівничих фермах з пуховим напрямом полягають у збільшенні настригу пуху, поліпшенні його якості (довжини, міцності, сортності), підвищенні плодючості та молочності самок і збільшенні розмірів кролів.
На племінних фермах розведення кролів має бути чистопородним для відтворення цінного племінного матеріалу і розмноження його з метою поліпшення поголів’я кролів на товарних фермах і в господарствах кролівництва.

Проводячи найпростіші необхідні заходи, спрямовані на якісне поліпшення кролів, кролівник за короткий строк може добитись великих виробничих результатів. Цьому сприяє велика скороспілість і швидкість розмноження кролів.