Схрещування у кролівництві

Схрещування у кролівництві

Схрещування у кролівництві. 


У розвитку промислового еко кролівництва поряд з відомим поліпшенням умов утримання, догляду  та годівлі, велике значення має міжпородне схрещування. Таке схрещування здійснюють, коли молодняк потрібний тільки для товарного, ділового результату. Однак, якщо еко кролівник дозволить собі продовження нового отриманого результату схрещування (гібриду) в подальшій племінній роботі можуть бути отримані добрі результати.  Тому, деякі аспекти цієї роботи в технології  еко кролівництва слід розглянути окремо.

Гібриди кролівництво
Гібриди кроликів

Відомо, що помісні організми краще використовують умови життя, а також мають підвищену життєздатність порівняно з вихідними породами.

Мета схрещування тварин — одержати високопродуктивних помісних тварин і створити нові типи кролів, які поєднували б найцінніші якості вихідних порід.

Гібридизація — могутнє джерело істотної мінливості форм тварин.  При схрещуванні деяких тварин утворюються гібриди, в яких розвиваються нові ознаки, яких не було ні в початковій породі, ні в найближчих предків. Двоїста спадковість зумовлює життєвість організмів і велику пристосованість до змінюваних умов життя.

Зоологічна наука розвиток організму розглядає як єдність взаємодії організму і зовнішнього середовища.

Величезне значення умов зовнішнього середовища при вихованні молодняка, особливо помісного, ще були помічені в дослідженнях вчених  пришлого століття — зоотехніків П. М. Кулешова, М. П. Чирвинського, Є. А. Богданова, М. Ф. Іванова, Ю. Ф. Лискуна та ін.

Проф. П. М. Кулешов, розглядаючи питання про виховання помісей, писав: «...добавляння крові культурних порід тільки тоді дасть користь, коли метиси виховуватимуться при кращій годівлі та утриманні, ніж худоба тубільна».

Велике значення відповідного виховання молодняка підкреслював Є. А. Богданов: «...добра половина породи худоби, — говорив він,—виходить через руки вихователя».

Таким чином, успіх схрещування залежить від уміння за допомогою відповідної годівлі та утримання спрямовувати розвиток помісей по бажаному шляху. Саме такі можливості  як ніякі інші надають умови які надає система утримання та  розведення кроликів в обладнанні «Раббітакс».

Підвищена життєва стійкість помісей, їх міцність та витривалість дає великий економічний ефект. Ми знаємо численні приклади підвищення господарсько-корисних якостей при міжогородньому схрещуванні, особливо промисловому, у скотарстві, свинарстві та вівчарстві.
В результаті схрещування астраханської худоби з герефордами вийшли помісі, які перевершують живою вагою і м’ясними якостями тварин вихідних порід.

В результаті схрещування свиней великої білої і брейтівської порід життєвість помісей та інтенсивність їх росту підвищилась, збільшилася також забійна вага, вихід сала, товщина шпику. Широке використання гібридизації знайшло в бройлерному кролівництві.  Однак сучасна генетика, спотворила тварин, і ми бачимо приклад того, як таких кроликів можна  виключити з загальних ознак, як таких. Адже вже не є нормальною практика, коли в кроликів всаджують гени рослин, зокрема морської водорослі, коли у кроликів замість природою зазначених 8 є 10 сосків і таке інше.

У дослідженнях видатних російських і радянських зоотехніків питання про схрещування сільськогосподарських тварин, як метод їх розведення, розроблено широко: встановлено класифікацію методів схрещування, господарське значення окремих його видів.

М. П. Чирвинський, П. М. Кулешов, Є. А. Богданов, М. Ф. Іванов, Ю. Ф. Лискун у своїх працях показали,  що схрещуванням тварин різних порід цілеспрямованим добором та підбором з застосуванням методу перевірки батьків та матерів по потомству можна, створивши відповідні умови годівлі, утримання та догляду, вивести тварин з бажаними якостями. Це положення блискуче підтвердилося в практиці новаторів еко кролівництва. Бува бачиш кролика вагою понад 5 кг в 4 місячному віці і дивуєшся результатам розумного схрещування.

Так, схрещування  самок породи шиншила, з середньою живою вагою 3,25 кг, з самцями породи сірий велетень, з середньою живою вагою 3,9—4 кг, були одержані помісі першого покоління з живою вагою 3,97 кг. Дальше розведення помісей методом поглинання збільшило їх живу вагу до 4,39 кг.
Схрещування кролів породи шиншила з білим велетнем, дало помісі із значно збільшеною живою вагою. Так, якщо вага чистопородних кролів шиншила дорівнювала в середньому (у 2-місячному віці) 795,6  г то вага помісей шиншила х білий велетень — 1112,5 г; у 4-місячному віці відповідно — 1420,6 г і 1997,0 г

В результаті застосування складеного міжпородного схрещування: помісей породи рекс, тварин породи шиншила і сріблястих було отримано кілька дуже цінних господарсько-корисних якостей: густий короткошерстний покрив, красиве забарвлення, висока плодючість і добра молочність самок. За зовнішніми ознаками ці дві різновидності кролів відрізнялись одна від одної тільки забарвленням шерсті: одна група була з кольором котикової шкурки, а друга мала сіре забарвлення, схоже на кротове.
Досі робота над міжпородним схрещуванням кролів проводилась, в основному, з породами шиншила і  сріблястий. Кролів породи шиншила поліпшували кролями породи сірий велетень і білий велетень, а кролів породи сріблястий — кролями породи сірий велетень.

Необхідно відзначити, що в кролівництві не при всяких поєднаннях порід тварин можуть бути виведені помісі з високими господарсько корисними ознаками. Поряд із схрещуванням, що дають помісі з високими показниками продуктивності, зустрічаються і такі схрещування, при яких продуктивність одержаних помісей або в невеликій мірі перевищує чистопородних тварин, або лишається на рівні їх показників.

Дослідженнями встановлено високу господарську ефективність схрещування самок породи шиншила з самцями породи віденський голубий і білий велетень, шиншила з сірим велетнем, а також самок породи сріблястий з самцями породи віденський голубий і самок породи білий велетень з самцями породи сірий велетень. Усі помісні тварини мали порівняно з тваринами вихідних порід більшу живу вагу, краще (густіше) хутро і вищу плодючість.

Одержані результати  дозволяють рекомендувати для дальшого вивчення у виробничих умовах такі схрещування тварин: самки породи шиншила з самцями породи віденський голубий, білий велетень і сірий велетень; самки породи сріблястий із самцями породи віденський голубий і самки породи білий велетень із самцями породи сірий велетень. І хоча такі роботи  здійснені в приватно-комерційному режимі,  хочеться надіятися, що поле для наукових досліджень в умовах еко кролівництва для спеціалістів має широку перспективу.


Тема сторінки -Схрещування у кролівництві, помісні кролики, гібриди кроликів, шин шила кролик, білий велетень кролик, сірий велетень кролик, віденський голубий, міжпородне схрещування кроликів, кролики Рекс