Породи кролів

ПОРОДИ КРОЛІВ

ПОРОДИ КРОЛІВ

Усі породи кролів залежно від одержуваної продук­ції поділяються на м’ясо-шкуркові і пухові, а залежно від розмірів — на крупні, середні і дрібні.
В еко-кролывництві використовують до шістдесяти різних порід кролів, але не всі з них мають однакове господарське значення.
З великої різноманітності порід кролів для масового розведення в еко-кролівництві добре показали себе лише деякі які цілком відпові­дають вимогам натурального господарства, а саме: шин­шила, сірий велетень, білий велетень, сріблястий, віденський голубий, білий велетень і метелик.

Шиншила, або інша назва - радянська шиншила.  Середня, м’ясо-шкуркового напряму по­рода. У нашій країні її поголів’я становить високий  процент. Свою назву ця порода тварин дістала за схо­жість забарвленням шерстного покриву з південноамери­канським гризуном шиншила. Ця порода походить від схрещування дикого кроля з російським горностайовим і голубим бевернським.
Хутро кролів породи шиншила має дуже красиве сріблясто-голубувато-сіре забарвлення. Рисунок хутра хви­лястий з чорними гусенеподібними смужками. На спині, боках, огузку забарвлення волосся темне, а на животі, нижній частині хвоста і внутрішній частині ніг — світле. При роздуванні хутра на боках і спині утворюється ха­рактерна для цієї породи кролів розетка з різко поміт­ними кільцями. Нижня частина розетки голубуватого кольору, потім іде кільце сірого кольору, за ним темне кільце, далі — біла ділянка і, нарешті, верхівка розетки вже чорна.
Шкурки кролів цієї породи широко використовуються в хутрообробній промисловості без фарбування (у нату­ральному вигляді).
Тулуб кролів шиншила має циліндричну форму. Го­лова трохи видовжена, середньої величини. Очі бувають різного кольору — голубого, коричневого або сірого. Вуха невеликі, прямо поставлені. Груди глибокі і широкі.
У самок часто буває невелике підгруддя. Спина пряма, широка. Жива вага дорослих тварин в середньому 3,7 кг.
Самки відзначаються доброю плодючістю (до 8 і більше кроленят в окролі), добрими материнськими якостями і скороспілістю.
Тварин породи шиншила з успіхом розводять в усіх кліматичних зонах СРСР; особливо вони поширені на Україні.

Сірий велетень (мал.1). Крупна, м’ясо-шкуркового напряму, найкраща порода в Україні. Жива вага дорослих кролів 5 кг часто вага тва­рин доходить до 7—8 кг. Продуктивність самок — не менш як 6 кроленят в окролі. Хутро у кроликів цієї по­роди густе, груди широкі, голова велика (у самців округла, у самок трохи видовжена). Довгі, щільні і прямі вуха
Кролик сірий великан
мал.1
розходяться догори на зразок цифри V; очі кольору шкурки. У самок є шкірна складка, що опускається у вигляді підборіддя на передні лапи. Забарвлення шерст­ного покриву різне. Частіше трапляються тварини з сіро - заячим забарвленням хутра. Бувають темносірі (кенгу­рові), залізистосірі і чорні.
Сірозаяче (агуті) — тулуб сірорудуватого кольору, жи­віт і нижня частина хвоста білі, а верхня частина хвоста і кінчики вух чорні.
Темносіре (кенгурове) — спина темносірого кольору з рівномірно поширеним сірим і чорним остьовим во­лоссям.
Залізистосіре — шерстний покрив темний з сірувато- білястою іскрою; загальний тон чорного кольору.
Чорне — усі частини тіла чорного, блискучого кольору; живіт і нижня частина хвоста світлішого відтінку.

Кролі породи сірий велетень досить витривалі і розво­дяться в усіх областях України.

Сріблястий (Мал.2). Середня, м’ясо-шкуркова порода кроликів.

Кролик срібло, серебристий
Мал.2
Шерстний покрив складається з білого на кінці і чи­сто чорного покривного волосся на сіроголубому підшерстку. Через те забарвлення хутра має загальний відтінок старого срібла. Хутро густе, щільне, м’яке і блискуче.
Кролі народжуються чорними, а потім у них місцями між чорним волоссям виростає світле. Посіріння всього хутра починається в 1 — 1,5-місячному віці і закінчується в 5—6 місяців.
Жива вага дорослих кролів цієї породи 4 кг. Плодю­чість і молочність самок добра (вони можуть вигодову­вати до 9 і більше кроленят в окролі). Кролі цієї породи добре відгодовуються і дають тушки з великим відкладом жиру.
При схрещуванні з тваринами таких порід, як віден­ський голубий, дають помісі з забарвленням хутра, подібним до сірого велетня, збільшеною живою вагою і добрими екстер’єрними якостями.


Віденський голубий, венский голубой
Мал.3
Віденський голубий (Мал.3). Порода м’ясо-шкуркова. Середня. Виведена схрещуванням чорного фландра з моравським голубим. Форма тіла тварин довгаста (до 50 см), кістяк міцний і добре розвинений. Голова середня, округлої форми. Колір очей — темноголубий. Вуха невеликі. За­барвлення
хутра сизоголубе із світлим або темним відтін­ком. Жива вага дорослих тварин 4,5 кг. Плодючість самок 8 і більше кроленят в окролі. Порода скороспіла, стійка і здатна до акліматизації в умовах різних областей країни. Ця порода кролів дуже поширена на Україні.


Білий велетень (Мал.4). Крупна, м’ясо-шкуркового напряму порода. Тулуб кролів цієї породи довгастий, кістяк міц­ний. Голова в самців округлої форми, у самок трохи ви­тягнута. Очі червоні. Груди широкі, глибокі, з
Білий великан, білий велетень порода
Мал.4
невеликим підгруддям. Колір хутра чисто білий, блискучий, без жовтого відтінку. Кролі цієї породи скороспіліші, ніж кролі сірий велетень. Жива вага дорослих кролів І класу має бути не менше 5,5 кг, молодняк у 4-місячному віці важить не менше 3,3 кг. Самки відзначаються доброю плодючістю.
Кролі породи білий велетень придатні для розведення в усіх областях України, найкращий генофонд породи знаходиться саме в білому велетні.  Має особливу цінність і через те, що шкірка цієї породи біла, і легко піддається фарбуванню в потрібні кольори, відтінки.
В еко-кролівництві є і інші результативні породи кроликів. Заслуговують увагу породи кролів з красивим забарвленням хутра і вели­кою живою вагою. До таких порід належать: чорнобура, вуальова срібляста, радянські коротко-шерстні, котикові, казанські голубі та ін. Ці породи кролів вигідно працюють в умовах континентального клімату і дуже добрі для  зимових окролів і ви­рощуванням молодняка при надвірному утриманні. У тварин цих порід є чудова витривалість до холодної зими і жаркого літа.
Чорна і вуальова срібляста. Кролі цих порід мають дуже красиве забарвлення хутра: закінчення волосся утворює чорну блискучу вуаль, крізь яку (залежно від освітлення) просвічується сріблястий або бурий фон шерсті.
Хутро кролів цих порід використовується в натураль­ному вигляді на пошиття хутрового одягу. Кролі зазна­чених порід досягають 7 кз живої ваги, мають міцну бу­дову тіла. У самок розмір шкурки значно збільшується за рахунок добре розвиненого підгруддя.
Найкрасивішою у тварин обох порід шкурка буває у 7-8 місячному віці.
Радянські короткошерстні. У кролів цих порід вкороче­ний шерстний покрив, який буває різного забарвлення: чорнобурого, вуальово-сріблястого, сріблястого, камчат­ського бобра та ін. Дорослі тварини важать до 4,5 - 5,5 кг.
Котикові. Кролі мають живу вагу 4—5 кг і дають цінне природне, облагороджене хутро, схоже на хутро морського котика: зовсім гладеньке, шовковисте і блискуче. Завдяки такій зміненій структурі шерстного
Котикові породи кроликів
Котикові
покриву хутро коти­кових кролів не потребує дорогої технологічної обробки і використовується на пошиття хутрових речей без імітації під котик. Розцвітка хутра у котикових кролів буває чорна, голуба, біла, вуальово-срібляста, темнокоричнева, чорнобура.
Казанські голубі. Жива вага кролів цієї породи 5—7 кг. Колір хутра дуже красивий: яскравий, блискучий, сизого- лубий. Тулуб дорослих тварин масивний, до 68 см завдовжки; вуха великі і широкі.
Шиншилові велетні. Мають живу вагу до 7 кг. Забарвлен­ня хутра темної шиншили. Тварини плодючі, добре акліма­тизуються в різних областях України, Росії
Радянський мардер. Виведений у Вірменії лауреатом Сталінської премії дослідником-кролівником М. Г. Багратяном. Забарвлення хутра у кролів цієї породи з віком змі­нюється. Молодняк до чотирьох місяців має мишасте забарвлення, яке пізніше поступово буріє. У дорослих тварин воно стає зовсім коричневим, схожим на хутро куниці. Шкурки кролів цієї породи використовуються у натуральному вигляді. Жива вага кролів — 3—3,5 кг.
Крупна шиншила. Введена в Московській області канди­датом біологічних наук Н. С. Зусманом у Науково-дослід­ному інституті кролівництва та звіроводства і колективом працівників кролівницької ферми Люберецького звірорадгоспу під керівництвом директора радгоспу Н. В. Моро­зова. Кролів цієї породи виведено міжпородним схрещуван­ням (вуальово-сріблястих і шиншилових кролів) з засто­суванням добору і підбору. Жива вага дорослих тварин 6 кг. Забарвлення хутра світле шиншилове.
Шиншила мармурова. Кролі цієї породи мають красиве темносіре забарвлення шкурки, схоже на мармур. На пошиття хутрових виробів шкурки використовуються в натуральному вигляді. Жива вага цих кролів досягає 6 кг. Такі позитивні якості, як витривалість, пристосованість для надвірного утримання в центральній і північній час­тинах нашої країни, дозволяють рекомендувати кролів цієї породи для масового розведення.